Lapp.land – Midnattssol, norrsken och mycket, mycket mer!

Lappland

Lappland är Sveriges största landskap

Lappland är det största landskapet i Sverige vilket till ytan utgör en ungefärlig fjärdedel av hela landet. Det är ett landskap som i princip är delat mellan Norrbottens och Västerbottens län, undantaget en liten del av Jämtlands län i sydväst. Det totala invånarantalet uppgår till knappt 91 500 personer. De två största orterna är Kiruna och Lycksele.

Naturen består till största delen av skog (barrskog och fjällbjörkskog), tundra och fjäll. Skanderna (Skandinaviska fjällkedjan eller fjällen) bildar en naturlig gräns mot Norge. Till stor del består landskapet av ett höglandsområde. Ett sådant område kännetecknas av att det ligger minst 200 meter över havet. Noterbart är att samtliga 12 svenska bergstoppar som överstiger 2 000 meter över havet går att finna i Lappland. Högst och näst högst är sydtoppen (istäckt) med sina 2098,5 meter respektive nordtoppen (berg) med 2096,8 meter.

lapplandLandskapsvapnet är ”I fält av silver en stående röd vildman med grön björklövskrans på huvudet och kring länderna, hållande i höger hand en på axeln vilande klubba av guld.” Vapnet har stora likheter med finska Lapplands vapen, vilket kan bero på att de båda landskapen var ett fram till 1809, då Finland slutade tillhöra Sverige. Andra landskapssymboler är blomman fjällsippa och djuret fjällräv.

Tanken med denna sajt, förutom att ge lite grundläggande information om själva landskapet Lappland, är att tipsa om boende, restauranger med mera. Allt för att underlätta för dig som besökare.

Naturfenomen i Lappland

Eftersom Lapplands mest framträdande egenskap är den vidsträckta naturen kan vi börja där. Det finns två naturfenomen en besökare inte bör missa. Nummer ett är midnattssolen. Som namnet antyder innebär detta att solen under ett dygn aldrig befinner sig helt under horisonten. Fenomenet inträffar norr om norra polcirkeln och söder om södra polcirkeln, men bara under sommaren. Antal dagar/år med midnattssol ökar ju närmare man kommer någon av polerna.

Bilden ovan visar midnattssol i Abisko nationalpark i Kiruna kommun. Namnet Abisko kommer från det nordsamiska ordet Ábeskovvu, som fritt översatt, betyder ungefär ”Skogen vid det stora vattnet”. Med ”det stora vattnet” avses Torne träsk som är Sveriges sjunde största och näst djupaste sjö samt Skandinaviens största fjällsjö.

Exempel nummer två är norrskenet. Detta är ett ljusfenomen som uppstår när laddade partiklar (till största del elektroner) accelererar till höga energier i jordens magnetosfär och sedan ”kraschar” i atmosfären. Huvudsakligen uppträder detta ljussken i ringformade områden kring polerna. Det finns en viss variation på färgerna: Gulgrönt (vanligast, bildas på cirka 100-140 km höjd), karminrött (över cirka 200 km), violett (över 85 km) samt blått (cirka 110 km höjd). Polarsken är egentligen den gemensamma beteckningen (norr-norrsken, syd-sydsken).